OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W STANOMINIE


Strona główna

O nas
Członkowie
MDP
Sprzęt
Św. Florian
Akcje
Współpraca
Galeria
Ciekawostki
Linki
Kontakt

  Założona przez 25 pracowników byłego Kombinatu Państwowych Gospodarstw Rolnych w Stanominie Ochotnicza Straż Pożarna w Stanominie rozpoczęła działalność jako jednostka zakładowa. Status jednostki potwierdził dokonany w dniu 31.03.1964 roku wpis do Rejestru Wojewódzkiej Rady Narodowej w Koszalinie. Wyposażenie jednostki początkowo było skromne: 400 mb węża W – 75, 200 mb węża W – 52 motopompa PO-5 z wyposażeniem (węże ssawne, rozdzielacz i prądownice). Pierwszym Naczelnikiem Jednostki był Andrzej Kasiak, następnie funkcję tę pełnił Waldemar Dederko.

   W 1979 roku Jednostka otrzymała samochód pożarniczy Żuk typ A- 15b.

  W 1981 roku za zgodą ówczesnego Kierownika Zakładu Rolnego w Stanominie pełniącego równocześnie funkcję Prezesa OSP Tadeusza Grzyb został wybudowany specjalny garaż na sprzęt i samochód pożarniczy. Naczelnikiem Jednostki został Tadeusz Krzyżaniak.

   W 1984 roku z inicjatywy Zarządu OSP powstała pierwsza w Gminie Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza, utworzona z uczniów Szkoły Podstawowej w Sińcach.

   1 stycznia 1985 roku Komendantem Gminnym OSP został Tadeusz Krzyżaniak pełniący nadal tę funkcję.

   W 1992 roku OSP Stanomino przejęła sprzęt pożarniczy po zlikwidowanych jednostkach Zakładowej Straży Pożarnej byłego Kombinatu Państwowych Gospodarstw Rolnych Stanomino działających w Czarnowęsach, Nasutowie i Rarwinie i uzyskała status jednostki typu S – 2. Jej wyposażenie stanowiły 2 samochody pożarnicze Żuk typ A-15b, 4 motopompy PO–5 z osprzętem. W tym samym roku Jednostka została przekształcona z jednostki zakładowej w terenową. Na Walnym Zebraniu członkowie OSP podjęli uchwałę o budowie nowej remizy. Zarząd OSP wystąpił do Rady Gminy Białogard z wnioskiem o udzielenie pomocy w pozyskaniu działki pod budowę.

   W 1993 roku po przejęciu sprzętu po zlikwidowanej OSP Łęczno, w tym: samochodu STAR 26p GBAM2/8+8 jednostka stała się jednostką typu S–3. Za działalność w zakresie ochrony przeciwpożarowej i osiągane w wyniki w zwalczaniu pożarów w 1994 roku Jednostka otrzymała sztandar i została odznaczona brązowym medalem “Za zasługi dla pożarnictwa”.

   10 marca 1995 roku decyzją Nr 17/14/KSRG Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej OSP Stanomino została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. W tym samym roku Gmina Białogard przekazała Jednostce w nieodpłatne użytkowanie położoną w centrum miejscowości Stanomino działkę pod budowę nowej remizy. Za wszystkie otrzymane tytułem ekwiwalentu za gaszenie pożarów środki finansowe członkowie OSP zakupili projekt budowlany strażnicy.

   W październiku 1998 roku rozpoczęto budowę nowej remizy – obiektu składającego się z trzech garaży, warsztatu, pomieszczeń socjalnych i małego biura. Fundamenty wykonało P.P.H.U. ”MATEXIM” z Białogardu.

   W lutym 2001 roku po raz pierwszy w historii Jednostki funkcję Prezesa obejmuje kobieta – druhna Anna Tołodziecka.

   10 października 2003 roku to jeden z ważniejszych dni w historii Jednostki. W tym dniu oddano uroczyście do użytku nową strażnicę. Ogólny koszt budowy wyniósł 770 tys. zł z czego 350 tys. zł pozyskano od sponsorów, 300 tys. zł to koszty poniesione przez Gminę Białogard, a 120 tys. zł to wartość nakładów pracy członków OSP Stanomino. Za wysokie osiągnięcia w ochronie przeciwpożarowej, profesjonalne prowadzenie działań ratowniczo – gaśniczych i za trud włożony w budowę nowej siedziby Jednostka odznaczona została srebrnym medalem “Za zasługi dla pożarnictwa”.

   21 listopada 2003 roku za wysiłek poniesiony przy budowie nowej remizy Jednostka otrzymała nagrodę – samochód bojowy Ford Transit 350M – SLRd o wartości 99900 zł i motopompę Tohatsu VC72 o wartości 25000 zł.

   40 rocznicę powstania OSP Stanomino i 20 rocznicę powstania Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP Stanomino obchodzono w 2004 roku.

   W kwietniu 2005 roku w Jednostce powstała pierwsza w Gminie Białogard i druga w Powiecie Białogardzkim Kobieca Drużyna Pożarnicza. Już 26 czerwca Panie zdobyły I miejsce na Powiatowych Zawodach Sportowo - Pożarniczych w Tychowie. Na tych zawodach I miejsca zdobywają Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze Chłopców i Dziewcząt. Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza Dziewcząt - II zajęła IV miejsce.

   We wrześniu 2005 roku prowadzona przez druhnę Katarzynę Ziętek (obecnie Świder) kronika OSP Stanomino została wyróżniona na XII Ogólnopolskim Konkursie Kronik OSP. Kolejne wyróżnienie przyznano kronice w na XV Ogólnopolskim Konkursie Kronik OSP w Tomaszowie Mazowieckim we wrześniu 2008 roku.

   11.11.2005 roku Naczelnik OSP Stanomino druh Tadeusz Krzyżaniak odznaczony został Złotym Krzyżem Zasługi” za wieloletnią pracę na rzecz ratowania życia i mienia ludzi.

   W lipcu 2007 roku po raz pierwszy członkowie młodzieżowych drużyn pożarniczych z Powiatu Białogardzkiego, w tym ze Stanomina wzięli udział w zorganizowanym w miejscowości Nueuendorf (Niemcy) obozie sportowo - pożarniczym. Od tego roku obozy młodych strażaków organizowane są corocznie w Niemczech i co dwa lata w Polsce.

   W grudniu 2008 roku delegacja Powiatu Białogardzkiego na czele z Prezesem Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP w Białogardzie druhem Maciejem Niechciał podpisała w Neudorf umowę o współpracy partnerskiej z położonym w niemieckim kraju związkowym Mecklemburgia Pomorze Przednie - Powiatem Mecklenburg - Strelitz (obecnie Powiat Mecklenburgische_Seenplatte).

   W maju 2009 roku druhna Anna Tołodziecka otrzymała Złoty Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”, druh Stanisław Ziętek - Srebrnym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” druh Jan Wojtaś odznaczony został Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza.

   10 maja 2009 roku strażacy ze Stanomina uczestniczyli w zorganizowanych, w niemieckim Friedland po raz drugi - po wieloletniej przerwie - obchodach Sankt Florians Tag (Dzień Strażaka).

   19 i 20 czerwca 2009 roku po raz pierwszy strażacy z Państwowej Straży Pożarnej w Białogardzie i OSP z Powiatu Białogardzkiego wzięli udział w zorganizowanych w Neudorf manewrach powiatu Mecklenburg - Strelitz (Niemcy). Wśród ochotników byli druhowie z OSP Stanomino.

   26 czerwca 2010 roku delegacja strażaków z Powiatu Białogardzkiego, w tym strażacy z OSP Stanomino uczestniczyli w zawodach sportowo - pożarniczych zorganizowanych z okazji 85 - lecia jednostki OSP Wesenberg w niemieckim Powiecie Mecklenburg - Strelitz

   „Kryzys 2010” - to nazwa ćwiczeń zarządzania kryzysowego przeprowadzonych 23 i 24 września w Powiecie Białogardzkim. W ćwiczeniach wzięło udział 10 strażaków z OSP Stanomino.

   We wrześniu 2011 roku OSP Stanomino podpisała z niemiecką jednostką straży pożarnej - Freiwillige Feuerwehr Wulkenzin (Meklemburgia Pomorze - Przednie) umowę mająca na celu kontynuację trwającej od 2005 roku współpracy partnerskiej i przyjacielskiej w dziedzinie kultury, sportu, wspólnych ćwiczeń, zawodów pożarniczych i obozów Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.

   OSP Stanomino liczy 62 członków, w tym 31 czynnych, 5 honorowych i 26 członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, w tym 15 dziewcząt i 11 chłopców.

Na wyposażeniu Jednostka posiada samochody: STAR 244 GBA M 2,5/16, STAR MAN L 70 GBA M2,5/22,5, FORD transit 350 M, TATRA GCBA8,2/3,6 i VOLKSWAGEN VW T4.

   W 2011 roku OSP Stanomino 80 razy wyjeżdżała do akcji ratowniczych, w tym do 56 akcji ratowniczo - gaśniczych i 24 miejscowych zagrożeń.

Czas akcji wyniósł łącznie 200 godz. 58 min., w tym czas akcji ratowniczo - gaśniczych - 124 godz. 28 min. i 76 godz. 30 min. - miejscowe zagrożenia.

Jednostka jest przygotowana do samodzielnego prowadzenia akcji gaśniczych, usuwania skutków nawałnic pogodowych, udzielania pomocy w wypadkach i katastrofach. Strażacy systematycznie doskonalą swoje umiejętności.